Saturday, April 22, 2006

Efter ivriga påtryckningar, uppmuntrande rop och direkta hot från vänner, släktingar och folk i förbifarten, har jag slutligen gett efter och startat min alldeles egna blog. Men,vafan, den delar ju inte upp raderna ordentligt. Loka säger att det är för att mellanslaget inte funkar som det ska. Jag postar det här och ser hur det blir, och börjar om igen.

No comments: