Tuesday, April 22, 2008

Hur mycket oväsen förväntas man föra egentligen?

Nej det blir inget nytt och spännande material den här gången heller, men det kommer förhållandevis snart faktiskt jag lovar på heder och samvete. Snart i förhållande till vad? undrar du kanske. Ja det kan du ju ta och fundera på tills du blir alldeles blåaktig, din gamle get! Hursomhelst, anledingen till det här inlägget är att jag skulle länka till en intervju med mig på Nittonde Stolen, som är en litteraturblogg av litteraturvetare. Nu gör jag det. Här är den. Jag vill dock bara klargöra en sak för den som läser den påhängda faktarutan och eventuellt får för sig att jag är en sån där Houellebecq-kille: nej du den gubben går inte, det är jag inte alls. Jag gillar att läsa hans böcker, men håller knappast med honom om någonting. Och i den senaste boken, Refug, får man intrycket av att han aktivt försöker påskynda den utrotning av mänskligheten han verkar propagera för, genom att långsamt men effektivt tråka den till döds. Bokens huvudbudskap (förutom att det är jobbigt att vara impotent (skaffa viagra gubbjävel)), tycks vara att det egentligen inte finns någonting som är värt att säga. 413 svamlande sidor lång är den. Paradoxer är effektiva litterära grepp.

Till sist, hux flux, ett citat ur
Lars Ullerstams bok De sexuella minoriteterna från 1964:

Målet är att fästa åskådarens uppmärksamhet på penis. Är det mörkt belyser han penis med en ficklampa.