Saturday, June 14, 2008

Stalker art


Efter en lerskulptur av Sara Granér.

No comments: